ZeedMovie !!

น้ำตาไหลเลยครับ... 

Comment

Comment:

Tweet

ข้าราชการไทย อยู่ภายใต้นักการเมืองก็เป็นเช่นนี้แหละ
ขอให้ไปสู่สวรรค์เถอะครับ...Hot! Hot! Hot! Hot!

#2 By karnoi on 2010-03-21 18:48

ขอสดุดีวีรกรรม

นักผู้ยิ่งแห่งขุนเขาบูโด